Заплащане

Вие получавате възнаграждение за участието си в козметичен тест. То се изплаща на базата на граждански договор в последния ден. Ангажиментът Ви е да спазвате определения график за посещения, както и протокола на изследванията. Размерът на възнаграждението зависи от продължителността на изследването, броя на посещенията и вида на изследването. 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ - 2 ПОСЕЩЕНИЯ, ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.
  • В рамките на 3 или 4 седмици се тества козметичен продукт, подходящ за Вашата кожа, в домашни условия.
  • Чиста сума за получаване: 35-80 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ НА РЪЦЕ - 13 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 6 СЕДМИЦИ - ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК В ЧАСОВЕ МЕЖДУ 7:30 И 19:00 ч.     
  • Като част от многочислена група всеки от Вас идва в един постоянен, удобен час, предварително определен с наш сътрудник.
  • Чиста сума за получаване: 220 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ НА ГРЪБ - 13 ПОСЕЩЕНИЯ, 6 СЕДМИЦИ - ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И СЪБОТА МЕЖДУ 7:30 И 19:00 ч. 
  • Като част от многочислена група всеки от Вас идва в един постоянен, удобен час, предварително определен с наш сътрудник.
  • Чиста сума за получаване: 220 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ НА ГРЪБ И СОЛАРНА ЛАМПА - 21 ПОСЕЩЕНИЯ, 7 СЕДМИЦИ - ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК МЕЖДУ 7:30 и 19:00 ч.
  • Групите се състоят от около 30 човека.
  • Чиста сума за получаване: 250 лв.


КРАТЪК ТЕСТ СЪС СОЛАРНА ЛАМПА - 3-4 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА НЯКОЛКО ДНИ
  • Часовете за престой при нас и точната сума за получаване се съобщават предварително по телефона, когато участникът бъде поканен.
  • Чиста сума за получаване: 90 - 140 лв.
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини