ЗА НАС

Институт за Клинични Експертизи - България АД (ИКЕ България) e създаден през 2002 г. и е част от световната ИКЕ ГРУП, със седалище Лион, Франция. Предмет на дейност са клинични тестове за безопасност (кожна поносимост) и ефикасност на козметични продукти.

От своето създаване до сега ИКЕ България значително разширява и развива своята дейност, като не спира да се усъвършенства и да доставя на своите партньори широка гама от услуги с отлично качество. Главни приоритети са разработване на проекти, въвеждане на нови техники и подобряване на предлаганите услуги. Към момента ИКЕ България разполага с персонал от 35 служители в Технически и Административен отдел и 16 лекари, специалисти дерматолози, педиатър, общ лекар, офталмолог, гинеколог и стоматолог.

В унисон с традициите и опита на ИКЕ ГРУП и с цел осигуряване на най-високо качество, в съответствие с изискванията на клиента, ИКЕ България непрекъснато инвестира в подобряване на материалната база, обучение на служители, увеличаване на панела с доброволци, както и в избор на най-добрите консумативи и доставчици.

ИКЕ България безусловно следва принципите на ИКЕ ГРУП:

  • Качество и безпогрешност
  • Бързина на изпълнение
  • Спазване на сроковете
  • Непрекъснато подобряване на услугите и въвеждане на нови техники
  • Оптимално съотношение качество / цена
  • Най-новите правила за администриране и обработка на личните данни - ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
                                                         

   

Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини