Тестове за безопасност

Тестове за кожна поносимост
 
  • Eднократен пач тест с отчитане на 48-ия час 
  • Повтаряем тест на „лакътна свивка" за поносимост на продукта

Тестове за кожна и очна поносимост
 
  • Потребителски тест (под дерматологичен / офталмологичен контрол)   
  • Tест за некомедогенен ефект на козметичен продукт
  • Тест за “очно впръскване”

Тестове за имунотоксичност
 
  • Окончателен клиничен тест за безопасност
  • Тест за фото-иритация и фото-сенсибилизация
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини