ИКЕ по света

 
От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

И.К.Е. групата разполага с над 30 000 доброволци по света, което предлага възможности за множество тестове, осъществени върху доброволци с кавказки, азиатски (китайски, малайски, японски, корейски, индийски) и африкански тип кожа.

Всичките шест филиала на И.К.Е. групата - България, Япония, Сингапур, Южна Корея, Китай и Южна Африка, следват и прилагат политиката по качество, установена от И.К.Е. Франция.

Запознайте се с филиалите и техните особености :
 
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини