За нас

Институт за Клинични Експертизи - България АД (И.К.Е. България) e създаден през 2002г. и е част от световната И.К.Е. група със седалище Лион, Франция. Предмет на дейност са клинични тестове за безопасност (кожна поносимост) и ефикасност на козметични продукти.

От своето създаване до сега И.К.Е. България значително разширява и развива своята дейност, като не спира да се усъвършенства и да доставя на своите партньори широка гама от услуги с отлично качество. Главни приоритети са разработване на проекти, въвеждане на нови техники и подобряване на предлаганите услуги. Към момента И.К.Е. България разполага с персонал от 35 служители в Технически и Административен отдел и 16 лекари, специалисти дерматолози, педиатър, общ лекар, офталмолог и гинеколог.

В унисон с традициите и опита на И.К.Е. групата и с цел осигуряване на най-високо качество, в съответствие с изискванията на клиента, И.К.Е. България непрекъснато инвестира в подобряване на материалната база, обучение на служители, увеличаване на панела с доброволци, както и в избор на най-добрите консумативи и доставчици.

И.К.Е. България безусловно следва принципите на И.К.Е. групата:
  • Качество и безпогрешност
  • Бързина на изпълнение
  • Спазване на сроковете
  • Непрекъснато подобряване на услугите и въвеждане на нови техники
  • Оптимално съотношение качество / цена
  • Най-новите правила за администриране и обработка на личните данни - ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини