Заплащане

За участието си като Доброволец към И.К.Е. България Вие получавате възнаграждение, което се изплаща на базата на граждански договор в последния ден от вашето участие. Задълженията Ви като доброволец са да спазвате определения график за посещения, както и протокола на изследванията и своевременно да ни уведомявате за настъпили промени в социалния или здравословния Ви статус. Размерът на възнаграждението зависи от продължителността на изследването, броя на посещенията и вида на изследването. 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ - 2 ПОСЕЩЕНИЯ, ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.
 • В рамките на 3 или 4 седмици се тества козметичен продукт, подходящ за Вашата кожа, в домашни условия.
 • Чиста сума за получаване: 35-80 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ НА РЪЦЕТЕ - 13 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 6 СЕДМИЦИ - ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК В ЧАСОВЕ МЕЖДУ 8:30 И 18:30Ч.     
 • Групите се състоят от по 110 човека, като всеки от тях идва в един постоянен, удобен за доброволеца час, предварително определен по телефона.
 • Чиста сума за получаване: 200 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ НА ГЪРБА - 13 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 6 СЕДМИЦИ - ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И СЪБОТА В ЧАСОВЕ МЕЖДУ 8:30 И 18:30Ч. 
 • Групите се състоят от по 110 човека, като всеки от тях идва в един постоянен, удобен за доброволеца час, предварително определен по телефона.
 • Чиста сума за получаване: 210 лв.


ТЕСТ С ЛЕПЕНКИ И СОЛАРНА ЛАМПА - 21 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 7 СЕДМИЦИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК В ПРЕДИМНО СУТРЕШНИ ИЛИ ПРЕДИМНО СЛЕДОБЕДНИ ЧАСОВЕ.  
 • Групите се състоят от по 30 човека.
 • Часовете за посещения и времето на престой в Института се определят на първия ден от участието в програмата за всеки един доброволец по отделно.
 • Чиста сума за получаване: 250 лв.


КРАТЪК ТЕСТ СЪС СОЛАРНА ЛАМПА - 3-4 ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА НЯКОЛКО ДНИ
 • Часовете за престой в института и точната сума за получаване се съобщават предварително по телефона, когато доброволецът бъде поканен за участие.
 • Чиста сума за получаване: 55 - 120 лв.
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини