Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
05.11.2021

ИНСТИТУТ ЗА КЛИНИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ – БЪЛГАРИЯ ИЕС – БЮЛГАРИ АД​ спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ИКЕ България подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-6140-C01 при 100% безвъзмездно европейско финансиране в размер на 50 000 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020.

                                                                  

Всички новини
Стани доброволец Стани доброволец

IEC Group

От 1999 г., И.К.Е. Франция води политика на международно развитие. С цел да отговори най добре на нуждите на своите клиенти се е установила на три континента (Европа, Азия, Африка).

Новини