КАЧЕСТВО

Институт за Клинични Експертизи е първият център за клинични проучвания в областта на козметиката в Света, сертифициран по ISO 9001 през 1997, след което сертификатът своевременно е подновяван. ИКЕ винаги е поставял качеството като свой приоритет.

Днес 7-те филиала на И.К.Е. групата са сертифицирани по ISO 9001 версия 2015.

И.К.Е. България е сертифицирана по ISO 9001:2015, с последно подновяване на сертификата от месец юни 2018 г.

С цел да се поддържа това ниво на качество, И.К.Е. разполага с Дирекция Контрол на качеството във Франция (4 човека на пълно работно време) и във филиалите (6 човека на пълно работно време и 6 консултанти):

  • проверки „на живо” по време на изследванията,
  • проверки на качеството във филиалите,
  • Следване на принципите на Д.К.П. (Добри Клинични Практики) и Д.Л.П. (Добри Лабораторни Практики)
  • преведени и адаптирани процедури във всеки филиал на И.К.Е..