Тестове за безопасност

  Тестове за кожна поносимост
  • Eднократен пач тест с отчитане на 48-ия час
  • Tест за „лакътна свивка" 
  • Повтаряем тест на открито върху предмишницатаТестове за кожна и очна поносимост
  • Потребителски тест (под дерматологичен / офталмологичен контрол)   
  • Tест за некомедогенен ефект на козметичен продукт
  • Тест за “очно впръскване”
  

 Тестове за имунотоксичност 
  • Окончателен клиничен тест за безопасност
  • Тест за фото-иритация и фотосенсибилизация