Заплащане

За участието си като Доброволец към И.К.Е. България Вие получавате възнаграждение, което се изплаща на базата на граждански договор в последния ден от вашето участие. Задълженията Ви като доброволец са да спазвате определения график за посещения, както и протокола на изследванията и своевременно да ни уведомявате за настъпили промени в социалния или здравословния Ви статус. Размерът на възнаграждението зависи от продължителността на изследването, броя на посещенията и вида на изследването.


13 посещения в рамките на 6 седмици - Понеделник, Сряда и Петък в часове между 9ч. и 18:30ч.

Групите се състоят от по 100 човека, като всеки от тях идва в един постоянен час, предварително определен по телефона.

Чиста сума за получаване: 140 лв.

 

13 посещения в рамките на 6 седмици - Вторник, Четвъртък и Събота в часове между 9:00 и 18:30ч.

Групите се състоят от по 115 човека, като всеки от тях идва в един постоянен час предварително определен по телефона.

Чиста сума за получаване: 157 лв.

 

21 посещения в рамките на 7 седмици Понеделник Вторник, Четвъртък и Петък в предимно сутрешни или предимно следобедни часове.

Групите се състоят от по 30 човека. Часовете за посещения и времето на престой в Института се определят на първия ден от участието в програмата за всеки един доброволец по отделно.

Чиста сума за получаване: 200 лв.

 


3-4 посещения в рамките на няколко дни. Часовете за престой в института и точната сума за получаване се съобщават предварително по телефона, когато доброволецът бъде поканен за участие.

Чиста сума за получаване: 34 - 85 лв.