Заплащане

За участието си като Доброволец към И.К.Е. България Вие получавате възнаграждение, което се изплаща на базата на граждански договор в последния ден от вашето участие. Задълженията Ви като доброволец са да спазвате определения график за посещения, както и протокола на изследванията и своевременно да ни уведомявате за настъпили промени в социалния или здравословния Ви статус. Размерът на възнаграждението зависи от продължителността на изследването, броя на посещенията и вида на изследването.


 • Потребителски тест - 2 посещения, за начало и край на изследването.
 • В рамките на 3 или 4 седмици се тества козметичен продукт, подходящ за Вашата кожа, в домашни условия.

  Чиста сума за получаване: 35-50 лв.

   


 • Тест с лепенки на ръцете - 13 посещения в рамките на 6 седмици - Понеделник, Сряда и Петък в часове между 8:30 и 18:30ч.
 • Групите се състоят от по 110 човека, като всеки от тях идва в един постоянен, удобен за доброволеца час, предварително определен по телефона.

  Чиста сума за получаване: 170 лв.

   


 • Тест с лепенки на гърба - 13 посещения в рамките на 6 седмици - Вторник, Четвъртък и Събота в часове между 8:30 и 18:30ч.
 • Групите се състоят от по 110 човека, като всеки от тях идва в един постоянен, удобен за доброволеца час, предварително определен по телефона.

  Чиста сума за получаване: 180 лв.

   


 • Тест с лепенки и соларна лампа - 21 посещения в рамките на 7 седмици Понеделник Вторник, Четвъртък и Петък в предимно сутрешни или предимно следобедни часове.
 • Групите се състоят от по 30 човека. Часовете за посещения и времето на престой в Института се определят на първия ден от участието в програмата за всеки един доброволец по отделно.

  Чиста сума за получаване: 220 лв.

   


 • Кратък тест със соларна лампа - 3-4 посещения в рамките на няколко дни
 • Часовете за престой в института и точната сума за получаване се съобщават предварително по телефона, когато доброволецът бъде поканен за участие.

  Чиста сума за получаване: 55 - 110 лв.